1396/01/10
اخبار بازرسی
نارضایتی شهروندان از فساد اداری، رشوه و نحوه خدمات رسانی
نارضایتی شهروندان از فساد اداری، رشوه و نحوه خدمات رسانی
 مدیرکل بازرسی، استانداری خوزستان خبر داد ثبت 30 درصد درخواست‌های مردم در سامانه سامد مشاور استاندار و مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان با بی...(ادامه)
تاریخ: 1396/01/07        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 0
شورای اشتغال استان خوزستان اسفند 95
شورای اشتغال استان خوزستان اسفند 95
 مشاور و سرپرست محترم دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی: نرخ مشارکت اقتصادی زنان کمتر از مردان است مشاور و سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استا...(ادامه)
تاریخ: 1395/12/17        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 0
کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری
کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری
 بررسی موضوع برون سپاری فعالیت های شهرداری ها در جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم    به گزارش روابط عمومی استانداری سید لطف اله هاشمی رئیس کمیته صی...(ادامه)
تاریخ: 1395/08/02        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 0
بازدید مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان از بهزیستی استان
مدیر کل بازرسی، مدیریت عملکرد وامور حقوقی استانداری در تاریخ 19/3/95به همراه کارشناسان آن دفتر از اداره کل بهزیستی استان بازدید بعمل آورد.در این بازدید آقای صدیق راد مدیر ک...(ادامه)
تاریخ: 1395/04/06        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 1