همایش شهرداران استان خوزستان- امیدیه بهمن ۹۵

 

 همایش شهرداران شهرهای استان خوزستان با حضور معاونت عمرانی استانداری ، مدیر کل امور شهری استانداری خوزستان ، رئیس دفتر حوزه استاندار و مدیر کل بازرسی استانداری ، مدیر کل دفتر فنی استانداری ، مدیر کل مدیریت بحران و شهرداران شهرهای استان خوزستان  روز دوشنبه مورخ ۴/۱۱/۹۵ در سالن اجتماعات شهرداری  شهرستان امیدیه برگزارشد.

هاشمی رئیس دفتر حوزه استاندار و مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری خوزستان در این نشست در  جمع شهرداران استان گفت : سالم سازی و اصلاح و بهبود عملکرد شهرداریها افزایش رضایتمندی مردم را به دنبال خواهد داشت و این چیزی است که سیستم به آن نیاز دارد .

1808