وضعیت مراکز لیزر و زیبایی در نشستی به ریاست مدیرکل بازرسی استانداری بررسی شد

جلسه با موضوع بررسی وضعیت مراکز لیزر و زیبایی که با حضور نماینده فرمانداری اهواز، بهداشت استان ، معاونت درمان ،نظام پزشکی در دفتر اداره کل بازرسی استانداری تشکیل گردید
رسول امیری مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری عنوان کرد که با توجه به مصوبات ستاد استانی و قرارگاه نظارتی و عملیاتی مدیریت بیماری کرونا در خصوص وضعیت مراکز لیزر و زیبایی، اداره کل بازرسی استانداری متولی امر نظارت و پیگیری مسئله مراکز زیبایی و لیزر در استان گردید.

وی عنوان کرد که هرجا سلامت مردم در میان باشد این اداره کل به جدیت در این امر ورود خواهد کرد و خواستار رسیدگی، نظارت دقیق و همچنین طرح های پیشنهادی از سوی این اداره کل و درخواست پیشنهاد از حاضرین در جلسه برای حل موضوع و پیگیری این مقوله شد .

در ادامه هر یک از حاضرین در جلسه نکات،دغدغه ها و پیشنهادات خود را مطرح نمودند .

یاداور می شود که تقریبا حدود ۴۰۰ مرکز لیزر و زیبایی در مراکز هشتگانه اهواز در حال فعالیت می باشد که این آمار بجز مراکز لیزر بصورت غیرقانونی در حال فعالیت هستند.

 

142