جلسه بازرسی ویژه کرونا

دومین جلسه سر بازرسان محترم بازرسی ویژه کرونا در اداره کل بازرسی تشکیل گردید. در ابتدای جلسه جناب آقای رسول امیری مدیرکل مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات عنوان کرد: قطعاً اجرای این زحمات و ثواب این ایثار گری ها از سوی خداوند متعال برای عزیزان ثبت خواهد شد. جناب آقای رسول امیری افزود: بازدید ها از دستگاه‌های اجرایی در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی با استفاده از ظرفیت نیروهای بهداشت استان صورت می گیرد و هماهنگی های لازم جهت بازدید ها صورت گرفته.
مدیرکل بازرسی استانداری افزود: بازرسی از ادارات و سازمانهایی که گزارش آنها از سوی مردم و از طریق سامانه ۱۱۱ در اختیار این اداره کل قرار می گیرد با قید فوریت انجام می پذیرد.
با دستگاه هایی که رعایت الگوهای بهداشتی ضعیفی داشته باشند طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور برخورد خواهد شد.

83