مشاور استاندار و سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی از شهرستان کارون بازدید به عمل آوردند.

  مشاور استاندار و سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی از شهرستان کارون بازدید به عمل آوردند.

در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۲ سیدلطف اله هاشمی مشاور استاندار و سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی به همراه کارشناسان بازرسی از فرمانداری شهرستان کارون بازدید بعمل آوردند. در این بازدید ابتدا جلسه ای با حضور فرماندار شهرستان سرکار خانم دکتر خنفری و کلیه پرسنل آن فرمانداری برگزار گردید که بر ضرورت افزایش سطح شاخص های خدمات رسانی با رعایت کلیه قوانین و مقررات اداری تأکید شد. همچنین ضرورت تکریم ارباب رجوع در کلیه ادارات شهرستان و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات ارائه شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در ادامه آقای هاشمی به همراه فرماندار شهرستان کارون بازدیدی  از سطح شهر و مناطق مختلف از جمله گاومیشآباد، بیمارستان سیناو فرهنگ سرای شهرستان داشتند که انجام اقدامات لازم درخصوص حل مشکلات فاضلاب و آسفالت خیابان های مناطق شهری در دستور کار قرار دادند.

1426