جلسه کمیته نظارت و ارزیابی اربعین حسینی(ع) استان خوزستان در اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امورحقوقی استانداری برگزار گردید.

در ابتدای جلسه حجت اله دهدشت مدیرکل بازرسی و مدیریت عملکرد و امورحقوقی استانداری و رئیس کمیته نظارت و ارزیابی ستاد اربعین حسینی (ع) ضمن تشریح اهمیت مراسم اربعین و تاثیرگزاری آن در ابعاد ملی و بین المللی، بر ضرورت انجام صحیح بازرسی ها از روند پیشرفت اقدامات و نظارت برحسن اجرای مصوبات ستاد ملی و استانی اربعین تاکید کرد. وی افزود : برنامه ریزی لازم جهت انجام بازرسی ها به صورت زمان بندی قبل، حین و بعد از مراسم اربعین حسینی(ع) و نظارت بر حسن انجام فرآیند خدمات رسانی به زائرین حضرت اباعبدالله الحسین(ع) انجام گردیده است. در ادامه حاضرین جلسه به تبادل نظر در خصوص شیوه های مناسب و چگونگی افزایش کارایی نظارت و ارزیابی اقدامات اربعین حسینی(ع) پرداختند.

134