با حضور در مرکز سامد؛ استاندار خوزستان پاسخگوی مردم شریف استان شد

استاندار خوزستان با حضور در مرکز سامد ١١١ (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) به صورت مستقیم ( تلفنی و حضوری) ضمن شنیدن دغدغه‌های مردم شریف استان پاسخگوی مطالبات آن‌ها شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، صادق خلیلیان، استاندار خوزستان با حضور در مرکز سامد ١١١ (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) به صورت تلفنی و حضوری ضمن شنیدن دغدغه‌های مردم شریف استان پاسخگوی مطالبات آن‌ها شد و دستورات لازم را جهت پیگیری موضوعات بیان شده از سوی مردم صادر کرد.

لازم به ذکر است؛ سامانه ۱۱۱ بر اساس الزامات قانونی که بر مدیریت ارتباطات مردمی وجود دارد، راه اندازی شده است و یکی از اهداف اصلی آن امکان فراهم کردن تعاملات مردم با دولت است.

209