حضور شهردار کلانشهر اهواز در سامانه سامد استانداری خوزستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان و در راستای بهبود کیفیت خدمت رسانی و پاسخگویی مدیران دولت خدمتگزار به مطالبات همشهریان، رضا امینی با حضور در سامانه سامد استانداری خوزستان بصورت مستقیم ازطریق تلفن سراسری ۱۱۱پاسخگوی مشکلات و مطالبات مردم اهواز شد.
عمده مشکلات مطرح شده در این تماس های تلفنی درخواستها در حوزه خدمات شهری و حمل و نقل ترافیک بود که شهردار اهواز با قول پیگیریهای فوری پاسخگوی دغدغه های شهروندان بودند.

176