جلسه هماهنگی دفاتر بازرسی دستگاههای اجرایی استان خوزستان

 جلسه هماهنگی دفاتر بازرسی دستگاههای اجرایی استان در روز دوشنبه ۲۴/۷/۹۶ با حضور هاشمی مدیرکل حوزه استاندار و مشاور و سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، آقاجری مدیرکل سازمان بازرسی استان، کارشناسان دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری و بازرسان کلیه دستگاههای اجرایی استان در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار گردید. در این جلسه هاشمی درخصوص تعامل بازرسان دستگاههای اجرایی با دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری و جلوگیری از بروز تخلفات، الکترونیکی کردن کلیه فرآیندهای دستگاهها، کاهش ارتباط ارباب رجوع با دستگاه در راستای خدمت رسانی بهتر و شایسته تر صورت گیرد. در ادامه آغاجری مدیرکل سازمان بازرسی استان با ذکر روایاتی از امیرمومنان حضرت علی(ع) درخصوص سلامت کارگزاران و نحوه انتصاب آنها و همچنین اهمیت وظیفه بازرسان دستگاهها در کنترل و نظارت بر تخلفات و جلوگیری از نارضایتی ها اشاره نمودند.  

1246