برگزاری دوره آموزشی سیستم جدید مکاتبات اداری فرزین در دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

 دوره آموزشی سیستم جدید مکاتبات اداری فرزین در دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی با حضور کلیه پرسنل دفتر توسط کارشناس فناوری برگزار گردید. در این دوره که یک ساعت به طول انجامید کارشناسان با نحوه کارکرد سیستم جدید مکاتبات اداری خود( فرزین) آشنا شدند. در این سیستم جدید فرایندی تعریف گردیده که از این پس مکاتبات انجام شده پرینت گرفته نمی شود و از طریق اتوماسیون اداری و شبکه دولت مکاتبات به دستگاههای ذیربط ارجاع داده می شوند. از مهمترین مزایای این سیستم حذف کاغذ از فرایند مکاتبات اداری می باشد. در ادامه کارشناس فناوری اطلاعات به همراه مسئول دبیرخانه به سؤالات و پرسش های کارشناسان پاسخ دادند.

1549