بازدید بازرسان دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد از شهرستان دشت آزادگان

بازرسان دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان از فرمانداری دشت آزادگان و پایانه مرزی چزابه بازدید نمودند. این بازدید که در راستای بازرسی های دوره ای از شهرستان های استان صورت پذیرفت مسایل مهمی از جمله طرح تکریم ارباب رجوع، امر به معروف و نهی از منکر و ارزیابی عملکرد در فرمانداری مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه با توجه به در پیش بودن ایام اربعین حسینی بازدیدی نیز از پایانه مرزی چزابه صورت گرفت تا از نزدیک به بررسی موارد و مشکلات احتمالی که پیش رو زایران عتبات عالیات می باشد پرداخته شود و با انتقال اینگونه مشکلات به مسئولین ذیربط تمهیدات و تسهیلات لازم در خصوص رفع آنها صورت پذیرد. 

3080