گفتگوی ویژه خبر صدا و سیمای خوزستان با سیدلطف الله هاشمی مشاور استاندار و سرپرست دفتر بازرسیی ،مدیریت عملکرد و امور حقوقی

 سید لطف اله هاشمی مشاور استاندار و سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی در گفتگوی ویژه خبری ساعت ۲۳ صدا و سیمای استان خوزستان، درخصوص فرایند های موجود در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت(سامد) صحبت کردند. ایشان سامانه سامد را پل ارتباطی میان مردم و مسئولین معرفی کرده و بیان نمودند دریافت درخواست ها ، شکایات، انتقادات و پیشنهادات از طریق تلفن ۱۱۱ ثبت و به جهت بررسی و اقدام به کارتابل مدیران مربوطه ارجاع می گردد. در ادامه هاشمی از مزایای این سامانه تسریع در پاسخگویی و کاهش هزینه ها و همچنین صرفه جویی زمان در امر پاسخگویی نامبرده و ثبت به صورت الکترونیکی را الگویی نوین در امر تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به شهروندان اعلام نمودند. وی در ادامه افزودند: دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز اقدام به پاسخ متقاضی به صورت الکترونیکی نمایند و شهروندان نیز می توانند از طریق  تماس با سامانه یاد شده از اقدامات صورت گرفته بر روی درخواست خود مطلع گردیده و پاسخ خود را دریافت نمایند.

2185