1398/04/25
راه های ارتباطی با دفتر

آدرس: اهواز، خیابان فلسطین استانداری خوزستان

تلفن: 33335388-061

دورنگار: 33360077-061

تلفن مستقیم:33363069-061

تلفن ارتباطات مردمی:111

پست الکترونیکی:bazrasi@ ostan-kz.ir

سامانه پیام کوتاه:500026133