1398/04/25
معرفی مدیرکل

نام و نام خانوادگی: شهاب رزمی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حقوق عمومی

1- کارشناس ارشد حقوقی سازمان آب و برق خوزستان

2- عضو کمیسیون حریم و بستر سازمان آب و برق خوزستان

3- مشاور و مدیر حقوقی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

4- مدیریت حقوقی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی

5- معاون مدیرکل روابط عمومی و تشریفات حوزه استاندار

6- مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان

7- مدرس دانشگاه

8- مدیر دفتر دسترسی به انتشار و اطلاعات آزاد

9- دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت 


 

مدیر کل