1396/08/28
معرفی مدیرکل

سید لطف اله هاشمی


  • دارای مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی از دانشگاه شهید چمران اهواز
  • مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان

سوابق اجرایی:

  • سرپرست فرمانداری بهبهان
  • رئیس امور اداری استانداری خوزستان
  • معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی
  • مدیرکل دفتر سیاسی- انتظامی
  • رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی
  • مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری خوزستان
مدیر کل