1396/07/04
DnnForge - NewsArticles
آغاز  فرایند ارزیابی عملکرد فرمانداری های استان
آغاز فرایند ارزیابی عملکرد فرمانداری های استان
در راستای اجرای ماده 81 قانون خدمات مدیریت کشوری در خصوص لزوم اجرای ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی و با عنایت به آغاز فرایند ارزیابی عملکرد فرمانداری ها در سال 1395 طی روزهای ...(ادامه)
تاریخ: 1396/06/27        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 0
 مشاور استاندار و سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی از شهرستان کارون بازدید به عمل آوردند.
مشاور استاندار و سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی از شهرستان کارون بازدید به عمل آوردن...
  مشاور استاندار و سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی از شهرستان کارون بازدید به عمل آوردند. در روز یکشنبه مورخ 96/05/22 سیدلطف اله هاشمی مشاور استا...(ادامه)
تاریخ: 1396/05/23        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 0
جلسه هم اندیشی مدیرکل بازرسی با پرسنل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
جلسه هم اندیشی مدیرکل بازرسی با پرسنل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
 جلشه هم اندیشی مدیرکل بازرسی با کارشناسان دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی در تاریخ پانزدهم مردادماه در محل دفتر بازرسی برگزار گردید. در این جلسه دو ساعته پس...(ادامه)
تاریخ: 1396/05/15        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 0
جلسه ماهانه هم اندیشی پرسنل بازرسی با مدیرکل بازرسی
جلسه ماهانه هم اندیشی پرسنل بازرسی با مدیرکل بازرسی
 جلسه هم اندیشی مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی  با کارشناسان دفتر بازرسی در تاریخ 29/3/96 برگزار گردید. در این جلسه برنامه های سال جاری بازرسی مورد بررسی ...(ادامه)
تاریخ: 1396/03/30        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 0
جلسه ویدئو کنفرانس توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد جشواره شهیدرجایی
جلسه ویدئو کنفرانس توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد جشواره شهیدرجایی
 جلسه ویدئوکنفرانس آموزشی و توجیحی وزارت کشور درخصوص ارزیابی عملکرد استانداریها و جشواره شهید رجایی با حضور کلیه استانداری های کشور، مدیران و کارشناسان حوزه های مربوطه و ...(ادامه)
تاریخ: 1396/03/09        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 0
جلسه ویدئو کنفرانس توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد جشواره شهیدرجایی
جلسه ویدئو کنفرانس توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد جشواره شهیدرجایی
 جلسه ویدئوکنفرانس آموزشی و توجیحی وزارت کشور درخصوص ارزیابی عملکرد استانداریها و جشواره شهید رجایی با حضور کلیه استانداری های کشور، مدیران و کارشناسان حوزه های مربوطه و ...(ادامه)
تاریخ: 1396/03/09        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 0
جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد استانداری
جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد استانداری
 جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد استانداری در سطح ملی با حضور آقای نیسی معاون مدیریت عملکرد و بازرسی و کارشناسان ارزیابی و کارشناسان رابط دفاتر استانداری در محل دفتر بازرسی، ...(ادامه)
تاریخ: 1396/03/02        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 0
DnnForge - LatestArticles
قبل از انجام هر کاری شما باید تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.