1396/04/03
DnnForge - NewsArticles
جلسه ماهانه هم اندیشی پرسنل بازرسی با مدیرکل بازرسی
جلسه ماهانه هم اندیشی پرسنل بازرسی با مدیرکل بازرسی
 جلسه هم اندیشی مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی  با کارشناسان دفتر بازرسی در تاریخ 29/3/96 برگزار گردید. در این جلسه برنامه های سال جاری بازرسی مورد بررسی ...(ادامه)
تاریخ: 1396/03/30        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 0
جلسه ویدئو کنفرانس توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد جشواره شهیدرجایی
جلسه ویدئو کنفرانس توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد جشواره شهیدرجایی
 جلسه ویدئوکنفرانس آموزشی و توجیحی وزارت کشور درخصوص ارزیابی عملکرد استانداریها و جشواره شهید رجایی با حضور کلیه استانداری های کشور، مدیران و کارشناسان حوزه های مربوطه و ...(ادامه)
تاریخ: 1396/03/09        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 0
جلسه ویدئو کنفرانس توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد جشواره شهیدرجایی
جلسه ویدئو کنفرانس توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد جشواره شهیدرجایی
 جلسه ویدئوکنفرانس آموزشی و توجیحی وزارت کشور درخصوص ارزیابی عملکرد استانداریها و جشواره شهید رجایی با حضور کلیه استانداری های کشور، مدیران و کارشناسان حوزه های مربوطه و ...(ادامه)
تاریخ: 1396/03/09        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 0
جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد استانداری
جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد استانداری
 جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد استانداری در سطح ملی با حضور آقای نیسی معاون مدیریت عملکرد و بازرسی و کارشناسان ارزیابی و کارشناسان رابط دفاتر استانداری در محل دفتر بازرسی، ...(ادامه)
تاریخ: 1396/03/02        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 0
DnnForge - LatestArticles
قبل از انجام هر کاری شما باید تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.