1398/03/28
اخبار

موضوعات ارسال شده در بهمن 1397

بازدید میدانی کارشناسان اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری از شهرستان اندیکا
بازدید میدانی کارشناسان اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری از شهرستان اندیکا
کارشناسان بازرسی استانداری از شهرستان اندیکا و بخش های تابعه و ادارات این شهرستان شامل فرمانداری، بخشداری و شهرداری آبزدان، بخشداری چلو، ادرات فنی و حرفه ای ، راهداری، محیط زی...(ادامه)
تاریخ: 1397/11/01        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 0