1398/04/25
اخبار

موضوعات ارسال شده در اردیبهشت 1397

اولین جلسه هیات عالی بازرسی استانداری خوزستان برگزار گردید.
  شهاب رزمی مشاور استاندار و مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی استانداری بیان نمودند:  به منظور استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های دفاتر تخصصی و نظارت دقیق ت...(ادامه)
تاریخ: 1397/02/02        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 144