1398/04/25
اخبار

موضوعات ارسال شده در خرداد 1396

جلسه ماهانه هم اندیشی پرسنل بازرسی با مدیرکل بازرسی
جلسه ماهانه هم اندیشی پرسنل بازرسی با مدیرکل بازرسی
 جلسه هم اندیشی مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی  با کارشناسان دفتر بازرسی در تاریخ 29/3/96 برگزار گردید. در این جلسه برنامه های سال جاری بازرسی مورد بررسی ...(ادامه)
تاریخ: 1396/03/30        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 136
جلسه ویدئو کنفرانس توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد جشواره شهیدرجایی
جلسه ویدئو کنفرانس توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد جشواره شهیدرجایی
 جلسه ویدئوکنفرانس آموزشی و توجیحی وزارت کشور درخصوص ارزیابی عملکرد استانداریها و جشواره شهید رجایی با حضور کلیه استانداری های کشور، مدیران و کارشناسان حوزه های مربوطه و ...(ادامه)
تاریخ: 1396/03/09        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 48
جلسه ویدئو کنفرانس توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد جشواره شهیدرجایی
جلسه ویدئو کنفرانس توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد جشواره شهیدرجایی
 جلسه ویدئوکنفرانس آموزشی و توجیحی وزارت کشور درخصوص ارزیابی عملکرد استانداریها و جشواره شهید رجایی با حضور کلیه استانداری های کشور، مدیران و کارشناسان حوزه های مربوطه و ...(ادامه)
تاریخ: 1396/03/09        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 139
جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد استانداری
جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد استانداری
 جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد استانداری در سطح ملی با حضور آقای نیسی معاون مدیریت عملکرد و بازرسی و کارشناسان ارزیابی و کارشناسان رابط دفاتر استانداری در محل دفتر بازرسی، ...(ادامه)
تاریخ: 1396/03/02        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 133