1398/04/25
اخبار

موضوعات ارسال شده در مرداد 1396

 مشاور استاندار و سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی از شهرستان کارون بازدید به عمل آوردند.
مشاور استاندار و سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی از شهرستان کارون بازدید به عمل آوردن...
  مشاور استاندار و سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی از شهرستان کارون بازدید به عمل آوردند. در روز یکشنبه مورخ 96/05/22 سیدلطف اله هاشمی مشاور استا...(ادامه)
تاریخ: 1396/05/23        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 128
جلسه هم اندیشی مدیرکل بازرسی با پرسنل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
جلسه هم اندیشی مدیرکل بازرسی با پرسنل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
 جلشه هم اندیشی مدیرکل بازرسی با کارشناسان دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی در تاریخ پانزدهم مردادماه در محل دفتر بازرسی برگزار گردید. در این جلسه دو ساعته پس...(ادامه)
تاریخ: 1396/05/15        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 47