1398/03/28
اخبار

موضوعات ارسال شده در شهریور 1396

آغاز  فرایند ارزیابی عملکرد فرمانداری های استان
آغاز فرایند ارزیابی عملکرد فرمانداری های استان
در راستای اجرای ماده 81 قانون خدمات مدیریت کشوری در خصوص لزوم اجرای ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی و با عنایت به آغاز فرایند ارزیابی عملکرد فرمانداری ها در سال 1395 طی روزهای ...(ادامه)
تاریخ: 1396/06/27        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 86