1398/03/28
اخبار

موضوعات ارسال شده در شهریور 1397

سفر رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور به خوزستان
سفر رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور به خوزستان
علی طالبی رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور طی سفری به استان از استانداری خوزستان، فرمانداری های کارون و آبادان بازدید کرد. رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازر...(ادامه)
تاریخ: 1397/06/07        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 65