1398/04/25
اخبار

موضوعات ارسال شده در مهر 1396

جلسه هماهنگی دفاتر بازرسی دستگاههای اجرایی استان خوزستان
جلسه هماهنگی دفاتر بازرسی دستگاههای اجرایی استان خوزستان
 جلسه هماهنگی دفاتر بازرسی دستگاههای اجرایی استان در روز دوشنبه 24/7/96 با حضور هاشمی مدیرکل حوزه استاندار و مشاور و سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استاند...(ادامه)
تاریخ: 1396/07/25        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 101
جلسه ویدئو کنفرانس وزارت کشور با حضور کلیه دفاتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری های استان ها
جلسه ویدئو کنفرانس وزارت کشور با حضور کلیه دفاتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری های ا...
 جلسه ویدئو کنفرانس وزارت کشور با حضور کلیه دفاتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری های در روز سه شنبه 18 مهرماه 96 برگزار گردید. جلسه با خوش آمدگویی آقای خدم...(ادامه)
تاریخ: 1396/07/20        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 8
 جلسه هم اندیشی مشاور و مدیرکل بازرسی،ارزیابی عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان با اصحاب رسانه برگزار شد
جلسه هم اندیشی مشاور و مدیرکل بازرسی،ارزیابی عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان با اصحاب رسانه ب...
جلسه هم اندیشی مشاور و مدیرکل بازرسی،ارزیابی عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان با اصحاب رسانه پیش از ظهر امروز در سالن جلسات اسانداری برگزار شد.  سید لطف اله هاشمی م...(ادامه)
تاریخ: 1396/07/12        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 131
جلسه توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد سال95 فرمانداری های استان- سالن شهید رجایی استانداری
جلسه توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد سال95 فرمانداری های استان- سالن شهید رجایی استانداری
جلسه توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد سال95 فرمانداری های استان در روز دوشنبه   مورخ 3/ 7 /96 در سالن شهید رجایی استانداری خوزستان با حضور مدیرکل بازرسی، معاون و کارشناسان ار...(ادامه)
تاریخ: 1396/07/04        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 140