1398/03/28
اخبار

موضوعات ارسال شده در آذر 1396

بازرسی بازرسان استانداری از شهرستان هندیجان
 در تاریخ 19 / 9 /96 بازرسان استانداری از شهرستان هندیجان بازدید بعمل آوردند. این مأموریت یک روزه در راستای امور محوله و همچنین تشکیل جلسه درخصوص واگذاری معدن صدف بحرکان ...(ادامه)
تاریخ: 1396/09/21        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 106
بازرسی از شهرستان باوی
 کارشناسان دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری  از شهرستان باوی بازدید نمودند. در این بازدید یک روزه بازرسان از ادارات و برخی از واحدهای صنفی شهرستان ب...(ادامه)
تاریخ: 1396/09/21        توسط: اپراتور دفتر بازرسی    نظرات: 403