1398/06/04
اخبار
تاریخ: 1396/03/09 نظرات: 48 نظر نمایش: 435 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
جلسه ویدئو کنفرانس توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد جشواره شهیدرجایی

جلسه ویدئو کنفرانس توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد جشواره شهیدرجایی

 جلسه ویدئوکنفرانس آموزشی و توجیحی وزارت کشور درخصوص ارزیابی عملکرد استانداریها و جشواره شهید رجایی با حضور کلیه استانداری های کشور، مدیران و کارشناسان حوزه های مربوطه و رابطین واحدهای ستادی استانداری ها در روز سه شنبه مورخ 9 / 3 /96 برگزار گردید.

کد: 32630
نویسنده خبر: اپراتور دفتر بازرسی
 
تصاویر مرتبط
  • جلسه ویدئو کنفرانس توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد جشواره شهیدرجایی
  • جلسه ویدئو کنفرانس توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد جشواره شهیدرجایی
امتیاز بندی