1398/06/04
اخبار
تاریخ: 1396/05/15 نظرات: 47 نظر نمایش: 311 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
جلسه هم اندیشی مدیرکل بازرسی با پرسنل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

جلسه هم اندیشی مدیرکل بازرسی با پرسنل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

 جلشه هم اندیشی مدیرکل بازرسی با کارشناسان دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی در تاریخ پانزدهم مردادماه در محل دفتر بازرسی برگزار گردید. در این جلسه دو ساعته پس از صحبت های مدیرکل کارشناسان به بررسی عملکرد سال 95 و نقاطضعف و قوت آن و همچنین تبدیل تهدیدها به فرصت  پرداختند. در ادامه نیز گزارش کامل عملکرد دفتر ارائه و برنامه های آتی بازرسی از ادارت، فرمانداریها و شهرداری های استان در قالب جدول زمانبندی شده اعلام گردید.

کد: 34274
نویسنده خبر: اپراتور دفتر بازرسی
 
تصاویر مرتبط
  • جلسه هم اندیشی مدیرکل بازرسی با پرسنل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
امتیاز بندی