1398/06/04
اخبار
تاریخ: 1396/06/27 نظرات: 86 نظر نمایش: 965 مرتبه تعداد امتیاز: 2   (Article Rating)
آغاز فرایند ارزیابی عملکرد فرمانداری های استان

آغاز  فرایند ارزیابی عملکرد فرمانداری های استان

در راستای اجرای ماده 81 قانون خدمات مدیریت کشوری در خصوص لزوم اجرای ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی و با عنایت به آغاز فرایند ارزیابی عملکرد فرمانداری ها در سال 1395 طی روزهای آتی می بایست شاخص های مربوطه به همراه اهداف کمی مربوط به هر فرمانداری پس از تهیه و جمع آوری در سامانه مربوطه که متعاقباً بازگشایی ان اعلام می گردد ثبت و ارسال گردد.

کد: 35720
نویسنده خبر: اپراتور دفتر بازرسی
 
تصاویر مرتبط
  • آغاز  فرایند ارزیابی عملکرد فرمانداری های استان
امتیاز بندی