1398/06/04
اخبار
تاریخ: 1396/07/20 نظرات: 8 نظر نمایش: 166 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
جلسه ویدئو کنفرانس وزارت کشور با حضور کلیه دفاتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری های استان ها

جلسه ویدئو کنفرانس وزارت کشور با حضور کلیه دفاتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری های استان ها

 جلسه ویدئو کنفرانس وزارت کشور با حضور کلیه دفاتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری های در روز سه شنبه 18 مهرماه 96 برگزار گردید. جلسه با خوش آمدگویی آقای خدمتگذار ریاست محترم مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور آغاز شد. در ادامه نیز مدیران بازرسی استانداری ها پیشنهادات و موارد مورد نظر خود را در حوزه بازرسی ها ارایه نمودند. در ادامه جلسه سیدلطف اله هاشمی مشاور استاندار و سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی موارد ذیل الذکر را جهت رسیدگی و طرح در جلسات بعدی مطرح نمودند.

- برگزاری جلسات ویدئو کنفرانس به همراه ایجاد مصوبه و تهیه صورت جلسه و ارسال به دفاتر متناظر بازرسی استانداری ها.

- انتخاب مسئول بازرسی فرمانداری ها با هماهنگی دفاتر بازرسی استانداری ها صورت گیرد.

- پیگیری جهت ایجاد استقلال مسئولین بازرسی فرمانداری ها در ارسال مکاتبات به بازرسی استانداری همچون کارشناسان حراست در فرمانداری ها.

- تهیه بولتن های خبری و آموزشی( اخبار، نتایج ارزیابی ها و ...)در حوزه بازرسی بتوسط بازرسی وزارت کشور و ارسال آن به دفاتر متناظر استانداری های کل کشور.

- ابلاغ برنامه های کمیته مدیریت عملکرد، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با دفاتر متناظر بازرسی استانداری های کل کشور.

در نهایت جلسه فوق الذکر با پاسخگویی کارشناسان بازرسی وزارت کشور به سوالات و ابهامات ایراد شده از سوی استانداری ها به پایان رسید.

کد: 36392
نویسنده خبر: اپراتور دفتر بازرسی
 
تصاویر مرتبط
  • جلسه ویدئو کنفرانس وزارت کشور با حضور کلیه دفاتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری های استان ها
  • جلسه ویدئو کنفرانس وزارت کشور با حضور کلیه دفاتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری های استان ها
  • جلسه ویدئو کنفرانس وزارت کشور با حضور کلیه دفاتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری های استان ها
  • جلسه ویدئو کنفرانس وزارت کشور با حضور کلیه دفاتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری های استان ها
امتیاز بندی