1398/06/04
اخبار
تاریخ: 1397/04/25 نظرات: 670 نظر نمایش: 8627 مرتبه تعداد امتیاز: 2   (Article Rating)
جلسه آموزشی توجیهی کارشناسان بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری خوزستان برگزار شد

جلسه آموزشی توجیهی کارشناسان بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری خوزستان برگزار شد

 شهاب رزمی مشاور استاندار و مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی استانداری بیان نمود:  جلسه توجیهی و آموزشی از طریق ویدئو کنفرانس با مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور برگزار شد.

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی استانداری خاطرنشان کرد: هدف از این نشست استفاده از ظرفیت ها و افزایش دانش و توانایی کارشناسان بازرسی و ارزیابی عملکرد فرمانداری ها و رابطین ارزیابی دفاتر تخصصی استانداری بود.

کد: 42901
نویسنده خبر: اپراتور دفتر بازرسی
 
تصاویر مرتبط
  • جلسه آموزشی توجیهی کارشناسان بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری خوزستان برگزار شد
  • جلسه آموزشی توجیهی کارشناسان بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری خوزستان برگزار شد
  • جلسه آموزشی توجیهی کارشناسان بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری خوزستان برگزار شد
  • جلسه آموزشی توجیهی کارشناسان بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری خوزستان برگزار شد
امتیاز بندی