اخبار خوراک خبرخوان خوراک اتم

جلسه توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد سال۹۵ فرمانداری های استان در روز دوشنبه   مورخ ۳/ ۷ /۹۶ در سالن شهید رجایی استانداری خوزستان با حضور مدیرکل بازرسی، معاون و کارشناسان ارزیابی عملکرد استانداری و فرمانداری های تابعه برگزار گردید. در این جلسه ابتدا مدیرکل بازرسی به اهمیت و جایگاه ارزیابی عملکرد در استانداری و فرمانداری ها پرداخت و بیان نمودند که فرمانداری ها در زمان تعیین شده نسبت به جمع اوری مستندات مورد نیاز اقدام و این عمل را به روزهای آخر موکول ننمایند. در ادامه نیز توضیحات کاملی در خصوص نحوه… در ادامه بخوانید
در راستای اجرای ماده ۸۱ قانون خدمات مدیریت کشوری در خصوص لزوم اجرای ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی و با عنایت به آغاز فرایند ارزیابی عملکرد فرمانداری ها در سال ۱۳۹۵ طی روزهای آتی می بایست شاخص های مربوطه به همراه اهداف کمی مربوط به هر فرمانداری صورت گیرد.  در ادامه بخوانید
  مشاور استاندار و سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی از شهرستان کارون بازدید به عمل آوردند. در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۲ سیدلطف اله هاشمی مشاور استاندار و سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی به همراه کارشناسان بازرسی از فرمانداری شهرستان کارون بازدید بعمل آوردند. در این بازدید ابتدا جلسه ای با حضور فرماندار شهرستان سرکار خانم دکتر خنفری و کلیه پرسنل آن فرمانداری برگزار گردید که بر ضرورت افزایش سطح شاخص های خدمات رسانی با رعایت کلیه قوانین و مقررات اداری تأکید شد. همچنین ضرورت تکریم ارباب… در ادامه بخوانید
 جلشه هم اندیشی مدیرکل بازرسی با کارشناسان دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی در تاریخ پانزدهم مردادماه در محل دفتر بازرسی برگزار گردید. در این جلسه دو ساعته پس از صحبت های مدیرکل کارشناسان به بررسی عملکرد سال ۹۵ و نقاطضعف و قوت آن و همچنین تبدیل تهدیدها به فرصت  پرداختند. در ادامه نیز گزارش کامل عملکرد دفتر ارائه و برنامه های آتی بازرسی از ادارت، فرمانداریها و شهرداری های استان در قالب جدول زمانبندی شده اعلام گردید. در ادامه بخوانید
 جلسه هم اندیشی مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی  با کارشناسان دفتر بازرسی در تاریخ ۲۹/۳/۹۶ برگزار گردید. در این جلسه برنامه های سال جاری بازرسی مورد بررسی قرار گرفت و بر برخی از اقدامات مهم صورت گرفته در سال ۹۵ از جمله ارزیابی عملکرد- طرح تکریم – خدمات سفر نوروزی و… مورد ارزیابی و تجریه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه بخوانید
 جلسه ویدئوکنفرانس آموزشی و توجیحی وزارت کشور درخصوص ارزیابی عملکرد استانداریها و جشواره شهید رجایی با حضور کلیه استانداری های کشور، مدیران و کارشناسان حوزه های مربوطه و رابطین واحدهای ستادی استانداری ها در روز سه شنبه مورخ ۹ / ۳ /۹۶ برگزار گردید. در ادامه بخوانید
 جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد استانداری              جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد استانداری در سطح ملی با حضور آقای نیسی معاون مدیریت عملکرد و بازری و کارشناسان ارزیابی و کارشناسان رابط دفاتر استانداری در محل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی مورخ ۳۱/۲/۹۶ تشکیل گردید. در ابتدا آقای نیسی معاون مدیریت عملکرد و بازرسی ضمن تشریح موضوع و مطالب مرتبط بر اهمیت موضوع و دقت در تهیه مستندات وحسن ثبت در سامانه تسما( ارزیابی عملکرد) تدکید نمود. در ادامه کارشناسان ارزیابی و رابطان به… در ادامه بخوانید
جلسه هم اندیشی مدیرکل و کارشناسان بازرسی در دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی برگزار شد. در این جلسه برنامه های سال جاری و فعالیت های بازرسی بخصوص برنامه های مربوط به انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، طرح تکریم، ارزیابی عملکرد و سایر امور سال جاری  در سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه بخوانید
 مدیرکل بازرسی، استانداری خوزستان خبر داد ثبت ۳۰ درصد درخواست‌های مردم در سامانه سامد مشاور استاندار و مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان با بیان اینکه هفت هزار و ۱۹۴ درخواست در سال ۹۵ ثبت شده است، گفت: تنها ۳۰ درصد از این درخواست‌ها از طریق تلفن تماس ۱۱۱ بوده است که باید تلاش کنیم مراجعات الکترونیکی را… در ادامه بخوانید