مهمترین عناوین خبری
 بررسی موضوع برون سپاری فعالیت های شهرداری ها در جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم    به گزارش روابط عمومی استانداری سید لطف اله هاشمی رئیس کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری استانداری گفت: در این نشست موضوع برون سپاری و مکانیزه کرده فعالیت های شهرداری های با شهرهای با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد فرآیندهای برون سپاری فعالیت های شهرداری ها که در کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری استانداری مطرح شد جهت تصویب نهایی به کمیته کارگروه توسعه مدیریت… در ادامه بخوانید
مدیر کل بازرسی، مدیریت عملکرد وامور حقوقی استانداری در تاریخ ۱۹/۳/۹۵به همراه کارشناسان آن دفتر از اداره کل بهزیستی استان بازدید بعمل آورد.در این بازدید آقای صدیق راد مدیر کل محترم بهزیستی استان گزارشی از عملکرد آن سازمان ارائه نمودند. سپس جلسه ای با حضور مدیر کل بازرسی، مدیر کل بهزیستی ومعاونین ایشان برگزار شد که مشکلات و موانع بر سر راه بهزیستی در راستای انجام امور محوله مورد بررسی قرار گرفت. در پایان هاشمی افزود به منظور رفع مشکلات بهزیستی با… در ادامه بخوانید